KLIENTU KARTE

Klienta kartes anketa.docx

SIA ''Māja-L'' Klientu kartes noteikumi.docx

Saskaņā ar jauno Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu SIA"Māja-L uzsācis pasākumus savu pircēju personas datu atjaunošanai. Turpmāk, reģistrējoties programmā, pircējiem vairs nebūs jānorāda savs uzvārds, kā arī vajadzība pēc citiem datiem variēs atkarībā no pircēju vēlmes saņemt dažādas  kartes priekšrocības.

“Līdz ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas tiešas piemērošanas uzsākšanu šā gada 25.maijā Latvijā tiks īstenots tās galvenais mērķis – mazināt ģeogrāfisko robežu radīto birokrātiju fizisko personu datu apstrādes un uzglabāšanas jomā un harmonizēt pielāgojamās tiesību normas un prakses. Turpmāk visiem Eiropas Savienības uzņēmumiem neatkarīgi no to reģistrācijas valsts tiks nodrošināti vienoti datu aizsardzības noteikumi un piemērots vienas pieturas aģentūras princips, izvairoties no nacionālajām atšķirībām likumdošanā un veicinot uzņēmumu vienkāršāku un lētāku darbību Eiropas Savienībā. Savukārt patērētāju ikdienā būtiskas izmaiņas nebūs jūtamas – datu aizsardzības vispārējie principi regulā paliek nemainīgi; tie jau šobrīd ir spēkā un tiek pielietoti praksē". Jaunā Vispārīgā datu aizsardzības regula paredz stingrākus nosacījumus uzņēmumiem, kas apstrādā  Eiropas savienības pilsoņu personas datus. Regula nosaka, ka uzņēmumam ir skaidri jādefinē un jākomunicē personas datu apstrādes mērķi, procesi un tehnoloģiju pielietojums.

SIA""Māja-L" sistēmā reģistrējušies un savu uzticību veikalam apliecinājis zināms skaits Latvijas iedzīvotāju. Mums ir svarīgi, lai katrs no pircējiem justos droši, izpaužot mums savus datus, un to apstrāde noritētu atbilstoši likumdošanai. Tāpēc, lai arī jaunā regula ir izaicinājums ikvienam tirdzniecības uzņēmumam, skatām to drīzāk kā  iespēju kļūt vēl caurskatāmākiem mūsu pircēju personas datu apstrādē". Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu, piemēram, vārds, dzimšanas datums u.c. Jaunās regulas ietvaros SIA"Māja-L" atkārtoti ir izvērtējis, kuri personas dati nepieciešami, lai saņemtu uzņēmuma priekšrocības. Rezultātā kartes lietotājiem vairs nevajadzēs norādīt savu uzvārdu, bet pietiks tikai ar vārdu. Attiecīgi pircējs varēs norādīt tikai tos datus, kurus uzskatīs par nepieciešamiemn..

Datu atjaunošanas sistēma ir nodrošināta iedzīvotājiem maksimāli ērta. Tas izdarāms SIA"Māja-L" veikalā pārbaudot un vajadzības gadījumā labojot vai papildinot savus iepriekš norādītos datus. SIA"Māja-L" paredz, ka līdz 25. maijam to būs paveikuši lielākā daļa reģistrēto pircēju, jo tādējādi viņi ne vien nodrošinās savu datu drošību saskaņā ar Eiropas Savienības likumiem, bet arī turpinās saņemt SIA"Māja-L" klienta kartes priekšrocības.